• Mövzular: 120
 • Biletlər: 8
 • Online Testlər: 5
 • Hazır olan Testlər: 138
 • Test bankı cavabları: 30
 • Tarixi məlumatlar: 33

 • Online: 7 nəfər
 • Sayt:

 • 

  TQDK Test I II III

     Qeyd: «Testlər» Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmi material- ları əsasında hazırlanmışdır.

      Qeyd: Testin adının qarşısında << + >> işarəsi varsa, bu testin həlli vardır.

         Ardıcıl olaraq kəsr ifadə olan testlərin həllinə baxdıqda səhifəni ye-
         niləyin.

       Hazır olan testlərin sayı: 138   Müəllif: Elçin Hüseynov