Bilet 2 

 • Mövzular: 120
 • Biletlər: 8
 • Online Testlər: 5
 • Hazır olan Testlər: 138
 • Test bankı cavabları: 30
 • Tarixi məlumatlar: 33

 • Online: 3 nəfər
 • Sayt:

 • 

  Bilet 2

  Tarix: 3 oktyabr 2015 | 16:18, Baxılıb 489
  Yenilənmə Tarixi: 6 yanvar 2017
  Imtahanda iştirak edənlər: 318 nəfər
  Online Imtahan: Bilet [2],
  Müəllif: Elçin Hüseynov
  39:59

  1. z1 = 2 + 3i və z2 = 4 + i olarsa, z1 + z2 cəmini tapın.

  1.    6 + 4i

  2.    4i

  3.    6

  4.    -2 + 2i

  5.    6 - 2i

  2. İkirəqəmli ədədin 16% - i onun rəqəmlərinin cəminə bərabər olarsa, bu ədədi tapın.

  1.    50

  2.    72

  3.    45

  4.    56

  5.    75

  3. |sinx| + |cosx| = 2 tənliyini həll edin.

  1.    π 4 + π n 2 , n Z

  2.    π 3 + π n , n Z

  3.    π 6 + π n , n Z

  4.    π 2 + 2 π n , n Z

  5.    π 8 + π n 2 , n Z

  4. 3log3x2 + 1 = 2x tənliyini həll edin.

  1.    4

  2.    0

  3.    2

  4.    3

  5.    1

  5. y = -x2 - x parabolasının hansı nöqtəsində ona çəkilmiş toxunan y = -3x + 2 düz xəttinə paraleldir?

  1.    (-1; 0)

  2.    (2; -6)

  3.    (3; -12)

  4.    (1; -2)

  5.    (-2; -2)

  6. 4(sin2105o - sin215o) ifadəsinin qiymətini hesablayın.

  1.    43

  2.    23

  3.    -43

  4.    2

  5.    -23

  7. 3 2 3 + 3 kəsrinin məxrəcini irrasionallıqdan azad edin.

  1.    -3 + 3

  2.    3 - 3

  3.    3 + 23

  4.    23 - 3

  5.    9 - 63

  8. Kvadratın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Kvadratın perimetrinin çevrənin uzunluğuna nisbətini tapın.

  1.    22

  2.    2 π

  3.    π 4

  4.    4 π

  5.    2 2 π

  9. İki tərəfi 6 və 7 olan üçbucağın üçüncü tərəfi aşağıdakılardan hansı ola bilməz?

  1.    6

  2.    3

  3.    13

  4.    7

  5.    11

  10. Kubun diaqonallarının kəsişmə nöqtəsindən hər hansı üzünə qədər olan məsafə 4 sm olarsa, kubun yan səthinin sahəsini tapın.

  1.    256 sm2

  2.    64 sm2

  3.    144 sm2

  4.    216 sm2

  5.    108 sm2

  11. A B vektorunun uzunluğunu tapın.

  1.    5

  2.    10

  3.    52

  4.    5

  5.    32

  12. İki bərabəryanlı üçbucağın oturacaqları ortaqdır, onların müstəviləri isə 90o - li bucaq əmələ gətirir. Ortaq oturacaq 12 sm, yan tərəflər, uyğun olaraq, 62 sm və 10 sm olarsa, üçbucaqların təpə nöqtələri arasındakı məsafəni tapın.

  1.    9 sm

  2.    22 sm

  3.    243

  4.    82

  5.    10 sm

  13. Biri o birindən 2 vahid böyük olan iki natural ədədin kvadratları cəmi 452 - yə bərabərdir. Bu ədədlərin cəmini hesablayın.

  1.    34

  2.    30

  3.    40

  4.    32

  5.    24

  14. y = x14, y = 0 və x = 1 xətləri ilə hüdudlanmış fiqurun sahəsini tapın.

  1.    1 13

  2.    13

  3.    1 14

  4.    15

  5.    1 15

  15. g(x) = 2x + 3 və f(x) = 3x + 2 olarsa, C f ( 3 ) g ( 2 ) - ni hesablayın.

  1.    330

  2.    600

  3.    1600

  4.    300

  5.    720

  16. Ədədlərdən hansı 4 5 < x < 13 15 şərtini ödəyir?

  1.    5 6

  2.    7 6

  3.    1 2

  4.    1 6

  5.    11 6

  17.

  lim x 0 sin 5 x sin 2 x  ı hesablayın.

  1.    0

  2.    0,5

  3.    5

  4.    2,5

  5.    

  18. a = 3,2 olduqda a 2 a 12 9 a 2 ifadəsinin qiymətini hesablayın.

  1.    2

  2.    6

  3.    4

  4.    -2

  5.    -9

  19. ABCD bərabəryanlı trapesiyasında PM : AD = 3 : 4 və AC2 - AB2 = 48 olarsa, orta xəttin uzunluğunu tapın.

  1.    11

  2.    6

  3.    8

  4.    5

  5.    7

  20. |x + 1| ≥ |2x + 5| bərabərsizliyinin ən böyük tam həllini tapın.

  1.    -3

  2.    1

  3.    4

  4.    -2

  5.    3

  21. { x 2 + y 2 = 48 x y , x + y = 12 x y tənlikər sistemindən xy hasilini tapın.

  1.    16

  2.    1 16

  3.    1 4

  4.    8

  5.    4

  22. İçərisində su olan silindr formalı qabda radiusu 3 sm olan metal kürə tamamilə batırılmışdır. Kürəni çıxartdıqdan sonra suyun səviyyəsi 1 sm enmişdir. Silindrin oturacağının radiusu neçə santimetrdir?

  1.    6

  2.    18

  3.    3

  4.    2

  5.    12

  23. y = 6 + x x 2   funksiyasının qiymətlər çoxluğuna daxil olan ən böyük tam ədədi tapın.

  1.    1

  2.    2

  3.    3

  4.    4

  5.    9

  24. Oturacaqları 12 və 20, sahəsi isə 144 olan trapesiyanın hündürlüyünü tapın.

  1.    16

  2.    9

  3.    4

  4.    25

  5.    8

  25. Funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin.

  1. y = 2x

  2. y = log2(x - 2)

  3. y = 2x – 2
  1. təyin oblastı [2; +)

  2. qiymətlər çoxluğu (0; +)

  3. qiymətlər çoxluğu [1; +)

  4. təyin oblastı (2; +)

  5. təyin oblastı (-; +)
  1.    be; d; ac

  2.    ce; d; ac

  3.    ce; a; dc

  4.    be; c; ad

  5.    de; c; ab


  Система Orphus Mətndə qrammatik səhv var? Onu siçanla seçin və "Ctrl+Enter" düyməsini sıxın.