Kəmiyyətlərin ölçü vahidləri 

 • Mövzular: 120
 • Biletlər: 8
 • Online Testlər: 5
 • Hazır olan Testlər: 138
 • Test bankı cavabları: 30
 • Tarixi məlumatlar: 33

 • Online: 8 nəfər
 • Sayt:

 • 

  Kəmiyyətlərin ölçü vahidləri

  Tarix: 4 mart 2016 | 12:42, Baxılıb 9.5min
  Son Yenilənmə Tarixi: 4 mart 2016
  Mövzu: Natural ədədlər [21],
  Müəllif: Elçin Hüseynov

  Uzunluq vahidi metr Beynəlxalq vahidlər sistemində əsas vahidlərdən biridir. Başqa ölçü vahidləri metrəyə əmsalların vurulması ilə alınır. Bu aşağıda verilmişdir:

  • Kilometr (işarələmə: km): 1 km = 10 hm = 100 dam = 1000 m = 103 m
  • Hektometr (işarələmə: hm): 1 hm = 10 dam = 100 m = 102 m
  • Dekametr (işarələmə: dam): 1 dam = 10 m = 101 m
  • Metr (işarələmə: m): 1 m = 10 dm = 100 sm = 1000 mm = 100 m
  • Desimetr (işarələmə: dm): 1 dm = 10 sm = 100 mm = 10-1 m
  • Santimetr (işarələmə: sm) — Beynəlxalq vahidlər sistemində (BS) 0,01 metrə bərabər uzunluq vahididir. SQS sistemində əsas uzunluq vahididir. SQS (santimetr-qram-saniyə) sistemi Beynəlxalq Vahidlər Sistemi (BS) qəbul edilməzdən əvvəl geniş yayılmış ölçü vahidləri sistemidir. SQS sistemində uzunluq vahidi santimetr, kütlə vahidi qram, zaman vahidi isə saniyə qəbul olunur: 1 sm = 10 mm = 10-2 m
  • Millimetr (işarələmə: mm): 1 mm = 1000 μm = 10-3 m
  • Mikrometr (işarələmə: μm): 1 μm = 1000 nm = 10-6 m
  • Nanometr (işarələmə: nm): 1 nm = 1000 pm = 10-9 m
  • Pikometr (işarələmə: pm): 1 pm = 1000 fm = 10-12 m
  • Femtometr (işarələmə: fm): 1 fm = 1000 am = 10-15 m
  • Attometr (işarələmə: am): 1 am = 1000 zm = 10-18 m
  • Zeptometr (işarələmə: zm): 1 zm = 10-21 m

  Kütlə vahidi kiloqram Beynəlxalq vahidlər sistemində əsas vahidlərdən biridir. Başqa ölçü vahidləri kiloqrama əmsalların vurulması ilə alınır.

  • Kiloqram (işarələmə: kq): 1 kq = 1000 q
  • Ton (işarələmə: t): 1 t = 1000 kq
  • Sentner (işarələmə: s): 1 s = 100 kq

  Zaman vahidi saniyə (işarələmə: san) Beynəlxalq vahidlər sistemində əsas vahidlərdən biridir. Başqa ölçü vahidləri saniyəyə əmsalların vurulması ilə alınır.

  • Dəqiqə (işarələmə: dəq): 1 dəq = 60 san
  • Saat (işarələmə: saat): 1 saat = 60 dəq
  • Sutka (işarələmə: sutka): 1 sutka = 24 saat
  • İl (işarələmə: il): 1 il = 12 ay

  Beynəlxalq vahidlər sistemində əsas sahə vahidi kvadrat metrdir. Başqa ölçü vahidləri kvadrat metrəyə əmsalların vurulması ilə alınır.


  • Kvadrat metr (işarələmə: m2) tərəfi 1 metr olan kvadratın sahəsidir: 1 m2 = 1 sа (santiar)
  • Kvadrat kilometr (işarələmə: km2) tərəfi 1000 metr olan kvadratın sahəsidir: 1 km2 = 1000000 m2
  • Kvadrat santimetr (işarələmə: sm2): 10 000 sm2 = 1 m2
  • Kvadrat millimetr (işarələmə: mm2): 1 000 000 mm2 = 1 m2
  • Ar (işarələmə: ar) tərəfi 10 metr olan kvadratın sahəsidir: 1 ar = (10m)2 = 100 m2
  • Hektar ('hekto' + 'ar', işarələmə: ha) tərəfi 100 metr olan kvadratın sahəsidir: 1 ha = 102 · 1 ar = 100 ar = 10000 m2
  • Poqon (işarələmə: poqon): 1 poqon = 0,5 ha = 5000 m2

  Beynəlxalq vahidlər sistemində əsas həcm vahidi kub metrdir (işarələmə: m3). Kub metr tili 1 metr olan kubun həcmidir. Başqa ölçü vahidləri kub metrəyə əmsalların vurulması ilə alınır.


  • Litr (işarələmə: l): 1 l = 10 dm3
  • Barel (işarələmə: barel): 1 barel = 159 l
  Əmsalların adları aşağıda verilmişdir:
  • Deka: 101
  • Hekto: 102
  • Kilo: 103
  • Meqa: 106
  • Qiqa: 109
  • Tera: 1012
  • Peta: 1015
  • Eksa: 1018
  • Zetta: 1021
  • Yotta: 1024
  • Desi: 10-1
  • Santi: 10-2
  • Milli: 10-3
  • Mikro: 10-6
  • Nano: 10-9
  • Piko: 10-12
  • Femto: 10-15
  • Atto: 10-18
  • Zepto: 10-21
  • Yokto: 10-24

  Система Orphus Mətndə qrammatik səhv var? Onu siçanla seçin və "Ctrl+Enter" düyməsini sıxın.