• Mövzular: 120
 • Biletlər: 8
 • Online Testlər: 5
 • Hazır olan Testlər: 138
 • Test bankı cavabları: 30
 • Tarixi məlumatlar: 33

 • Online: 7 nəfər
 • Sayt:

 • 
  
  Klavdiy Ptolomey (II əsr) - Qədim yunan alimi, dünyanın heliosentrik sisteminin yaradıcısıdır. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-26
  Baxılıb
  111
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Diofant (III əsr) - Aleksandriyalı qədim yunan riyaziyyatçısıdır. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-25
  Baxılıb
  183
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Karl Qauss (1777 - 1855) - alman riyaziyyatçısı, fiziki, astronomu, geodezistidir. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-25
  Baxılıb
  154
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Evarist Qalua (1811 - 1832) - fransız riyaziyyatçısıdır. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-25
  Baxılıb
  96
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Nils Abel (1802 - 1829) - Norveç riyaziyyatçısıdır. Cəbri funksiyaların ümumi nəzəriyyəsinin yaradıcısıdır. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-25
  Baxılıb
  120
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Peter Dirixle (1805 - 1859) - alman riyaziyyatçısıdır. Ədədlər nəzəriyyəsində bir sıra böyük kəşflər etmişdir. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-25
  Baxılıb
  106
  Bəyənilib
  3
  Müəllif
  Elçin Hüseynov
  
  Nikolay İvanoviç Lobaçevski (1792 - 1856) - rus riyaziyyatçısı, qeyri - Evklid həndəsənin yaradıcısıdır. ...

  davamı

  Tarix
  2015-11-25
  Baxılıb
  363
  Bəyənilib
  6
  Müəllif
  Elçin Hüseynov